Category : 

AHA

MONO NO AWARE 『AHA』リリースツアー「OHO」東京ワンマン公演
Events @ Ebisu, LIQUIDROOM TOKYO
Client: MONO NO AWARE
Design /Set up: Yu Yamada (SNARK), Souta Yoriki
Logo, graphic design: Tetsuya Okiyama
Date: Nov.2018
Photo: Shoko Ishizaki