Category : 

AHA

MONO NO AWARE 『AHA』リリースツアー「OHO」東京ワンマン公演

Events @ Ebisu LIQUIDROOM TOKYO
Client : MONO NO AWARE
Design/Set up : Yu Yamada(SNARK), Souta Yoriki
Logo, graphic design : Tetsuya Okiyama
Date : Nov.2018
Photo : Shoko Ishizaki